Kiedy możemy ubiegać się o zwrot składki OC?

Jeśli już zapłaciliśmy za składkę OC z góry za pełny okres 12 miesięcy ochrony, na przykład za pomocą kalkulatora OC/AC, to w trakcie jej trwania możemy np. sprzedać samochód lub go zwyczajnie wyrejestrować. Co w takim razie z wykupioną już polisą, która wciąż chroni pojazd, mimo że go już nie posiadamy? Okazuje się, że należy nam się zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia, który właścicielom pojazdów gwarantuje ustawa. Warto więc dowiedzieć się, jak zatem ubiegać się o taki zwrot? Wyjaśniamy poniżej.

Sprzedaż samochodu a zwrot składki OC

W zdecydowanej większości przypadków, o zwrot składki OC występują Ci kierowcy, którzy sprzedali swoje pojazdy. Choć zgodnie z przepisami nowy właściciel nabywa wszystkie prawa i obowiązki związane z polisą, to w praktyce wiąże się to z porozumieniem obu stron transakcji. Jeśli w momencie sprzedaży, czas obowiązywania polisy OC jest już krótki, to z reguły dotychczasowy posiadacz nie rości sobie praw do takiego ubezpieczenia i zgłasza jedynie do towarzystwa ubezpieczeniowego, że pojazd zmienił właściciela.

Jeśli jednak do końca OC zostało jeszcze wiele miesięcy, wówczas w grę wchodzi nawet kilkaset złotych, które potencjalnie można odzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego. W praktyce, obie strony transakcji porozumiewają się, że po konkretnej dacie, dotychczasowa polisa zostanie wypowiedziana przez nabywcę, a poprzedni właściciel będzie domagał się zwrotu pieniędzy od TU. Wówczas sprzedający odzyska niewykorzystaną, należną mu część składki OC.

Ubiegając się o zwrot składki ubezpieczenia OC, musimy pamiętać, że zwrot ten naliczany jest od daty wypowiedzenia, a nie od daty sprzedaży samochodu.

Zwrot składki OC w pozostałych sytuacjach

Sprzedaż samochodu to nie jedyna sytuacja, w której możemy się ubiegać o zwrot niewykorzystanego okresu ochrony OC. Innymi okolicznościami są np. wypadki drogowe. Jeśli w wyniku takiego zdarzenia nasz pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu i zdecydowaliśmy się na jego kasację i wyrejestrowanie, wówczas wystarczy przesłać do TU odpowiednie zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdów oraz dokument potwierdzający wyrejestrowanie z wydziału komunikacji. W takiej sytuacji, zwrot naliczany jest od dnia wyrejestrowania auta.

O zwrot składki możemy się także ubiegać w przypadku zawierania polisy OC. Jeśli kupujemy ją przez telefon lub online, wówczas mamy 30 dni na rezygnację z ubezpieczenia OC. Kwota zwrotu zostanie jednak pomniejszona o okres aktywnej ochrony ubezpieczeniowej. Co ważne, zasada ta nie obowiązuje w przypadku umów zawieranych osobiście w stacjonarnych placówkach agentów.

Jeśli mamy sytuację, w której wpadliśmy w pułapkę dwóch aktywnych ubezpieczeń OC, wówczas także możemy ubiegać się o zwrot składki za tę polisę, której nie chcemy. Tutaj także będzie ona pomniejszona o czas trwania ochrony.

Zwrot składki OC – o czym należy pamiętać?

Jak podają eksperci porównywarki OC/AC mfind.pl, w przypadku rozwiązania umowy OC, zwrot składki następuje w terminie do 14 dni od daty wypowiedzenia lub wyrejestrowania pojazdu. Co ważne, kwota należnego zwrotu naliczana jest za każdy niewykorzystany dzień, a nie miesiąc, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Takie rozwiązanie jest oczywiście bardziej korzystne dla klientów.

 

Artykuł powstał przy współpracy z mfind.pl

Skip to content