Wpisy Gościnne

Rozwód – z orzekaniem o winie czy za porozumieniem stron?

Rozwód można otrzymać w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego na płaszczyznach duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wówczas małżonek może wnieść do sądu pozew rozwodowy – ważne jest przy tym określenie, czy rozwód ma odbyć się za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie jednej ze stron bądź obu stron.

Podjęcie decyzji o tym, czy rozwód ma wiązać się z orzekaniem o winie, czy też nie jest to konieczne, ma bardzo duże znaczenie – nie tylko wpływa na skomplikowanie i czas rozwodu, ale również ma dalekosiężne konsekwencje, na przykład dotyczące alimentów płaconych na poszkodowanego małżonka czy też opieki nad małoletnimi dziećmi z małżeństwa. Statystyki wskazują, że około 70% rozwodów kończy się z orzeczeniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie

Przeważnie w przypadku orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie wspólnie dochodzą do wniosku, że nie widzą sensu w kontynuowaniu swojego związku i jednocześnie są w stanie porozumieć się w zakresie dalszej przyszłości swojej oraz swoich małoletnich dzieci.

W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu bez orzekania o winie. W trakcie rozpraw sąd nie zajmuje się kwestiami ustalenia winy pomiędzy małżonkami, dlatego też rozprawy tego rodzaju trwają krócej, ponieważ nie ma potrzeby powoływania świadków i analizowania materiałów dowodowych.

Nierzadko można rozwieść się nawet w ciągu jednej rozprawy, najczęściej wtedy, gdy małżonkowie nie mieli dzieci. W przypadku posiadania małoletnich dzieci sąd musi również ustalić udział matki lub ojca w kosztach utrzymania dzieci. Zgodnie z prawem rodzice mogą złożyć też porozumienie dotyczące utrzymywaniu kontaktu z dziećmi po rozwodzie, niemniej jednak kwestie te mogą być rozstrzygnięte przez sąd, gdy małżonkowie nie mogą dojść do ugody, co przedłuża czas rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód jest znacznie bardziej złożony w sytuacji, gdy jeden z małżonków czy każdy z małżonków chce orzeczenia o winie drugiej strony. Konieczne jest w związku z tym przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego, co powoduje, że całe postępowanie sądowe może przedłużyć się nawet do kilku lat. Nie powinno się jednak z tego powodu rezygnować z dochodzenia winy w rozpadzie małżonka.

Podstawą do orzeczenia wyłącznej winy małżonka są między innymi następujące okoliczności:

– zdrada małżeńska lub zachowania małżonka, które mogłyby sprawiać pozory zdrady
– agresja, przemoc, znieważanie, stosowanie gróźb wywołujących poczucie realnego zagrożenia u małżonka
– niewłaściwe relacje małżonka z rodziną, w tym niewłaściwe i niestosowne zachowanie, zaniedbywanie obowiązków małżeńskich czy opieki nad chorym małżonkiem
– lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa
– opuszczenie małżonka, które doprowadziło do rozerwania więzi
– nieróbstwo, unikanie pracy
– nielojalność wobec małżonka

Są to jedynie przykładowe okoliczności, ponieważ należy pamiętać o tym, że sąd każdorazowo rozstrzyga indywidualnie zależnie od postępowania dowodowego. Może wobec tego okazać się, że sąd zasądzi rozwód z winy obu małżonków, gdy do rozpadu małżeństwa doprowadzili oni wspólnie.

Skutki orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie

Jako że w przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do byłego współmałżonka, skutki orzeczenia rozwodu nie są takie same, jak w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.

Przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie otwiera poszkodowanemu małżonkowi drogę do ubiegania się o alimenty w celu zaspokojenia swoich potrzeb w rezultacie pogorszenia sytuacji materialnej, gdy znajduje się on w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny względem byłego współmałżonka wygasa w okresie 5 lat po rozwodzie, niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach może być on wydłużony. Obowiązek alimentacyjny wygasa także w momencie, gdy poszkodowany małżonek zawrze nowy związek małżeński.

Warto również wskazać, że w przypadku orzeczenia o winie, gdzie duże znaczenie miało zaniedbywanie rodziny, w tym dzieci, również przemoc, może skutkować w odebraniu praw rodzicielskich czy ograniczeniu kontaktów małżonkowi, z którego winy doszło do rozwodu.

Więcej informacji na stronie: http://kancelaria-cieslak.pl/rozwod

Skip to content